خلیج فارس

بوسه تا امواج بر شن های ساحل می زند

ای خلیج فارس با مهر تو این دل می زند

هر که می خواهد تو را بی فارس خواند در جهان

عرض خود را می برد ، هم دور باطل می زند

/ 1 نظر / 38 بازدید
حسین نبی زاده اردکانی

سلام سرکار خانم مهدیه عرب. ازاینکه نام مقاومت را برای وبلاگتان انتخاب نموده اید که نشانه دلبستگی شما به مقاومت است خرسندم و از این که با دو شعر از اینجانب شروع کرده اید خوشحالم و مزید امتنان خواهد شد اگر ماخذ شعر ها را نیز ذکر نمایید.برایتان آرزوی سربلندی و عزت دارم.